TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ZYÝAT HIL KONDITER ÖNÜMLERI

Dükan №1, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etraby, Abadan şaýoly 254-nji jaý, Dükan №2, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň, Garadaşaýak Ý/T, Dükan №3, Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etraby, Gurtly Ý/T, 3-nji girelgesiniň 1-nji gaty, Ahal/Türkmenistan

ZYÝAT HIL KONDITER ÖNÜMLERI
Biz barada

"Zyýat Hil" 2021-nji ýylyň 1-nji fewral aýynda konditer önümlerini öndürip, satyp başlady. Assortimentde köpdürli konditer önümleri bar we Ahal welaýat çägine, Aşgabat şäher içine eltip bermek hyzmaty elýeter. Dükanlarymyz elmydama Siziň hyzmatyňyzda.

Dükan №1 iş belgisi +99312353713;  el belgisi +99362021361
Dükan №2 iş belgisi +99312293503;  el belgisi +99362021362
Dükan №3 iş belgisi +99312979506;  el belgisi +99362021363

                  

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta