ZOO MARKET

Aşgabat şäheri, Mir bazary, dükan 151, Aşgabat/Türkmenistan

ZOO MARKET
Biz barada

Ähli öý haýwanlary - ownuk balyklardan başlap uly itlere çenli mähir, alada we üns gerek. Islendik gözegçiligiňizdäki kiçijik ýa-da uly jandarlara, haýwanlara - ideg etmäge "Zoo Market" Size ýardam eder.
Harytlarymyzyň kömegi bilen söýgüli haýwanyňyzyň ömrüni uzak, bagtly we ýagty ediň!

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
  • Haýwanlar we öý haýwan önümleri / Öý haýwanlary
  • Haýwanlar we öý haýwan önümleri / Öý haýwanlary üçin önümler
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta