ZAMANA NAÝBAŞY

Mebel önümçiligi, içki we daşky dizaýn

ZAMANA NAÝBAŞY
Biz barada

Biz, 10 ýyldan gowrak wagt bäri mebel öndürýäris. Mebel dizaýny bilen işleýän aýratyn dizaýn toparymyz bar. Ähli welaýatlardan sargytlary kabul edip we gurnamany özümiz edýäris. Dükanlarymyz Mary, Baýramaly, Ýolöten we Sakarçäge şäherlerinde ýerleşýär.
Şeýle hem "ZAMANA NAÝBAŞY" size içerki we daşarky dizaýn hyzmatlaryny hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Öý mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat