ÝYLY POL

Pol ýyladyjysynyň satuwy we gurnamasy

ýyly pol
Biz barada

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 02.04.2010 ýyldan bäri agzasy. Russiýa döwletiniň "Teplolýuks", "Teploresurs", we Daniýa döwletiniň "Devi A/S", "Danfos" kompaniýalarynyň Türkmenistandaky resmi distribýuteri. Russiýanyň we Ýewropanyň ýokary hilli, ygtybarly pol ýyladyjylary. Elektrik kabelli ýyladyş ulgamy: laminat, kafel, linolýum, haly astynda ýyladyş. Howuzlary we açyk meýdanlary ýyladyş. Aýna gyzdyryjylar, ýyladyjy düşek.
Ulanyş sredasy: Açyk meýdany ýyladyş, basgançaklar, pyýadalar, geçelgeler, rampalar, awtoulag ýollary, futbol meýdançalary, teplisa pollary, sowadyjy otaglar, kondisioner gyzdyryjy we uzyn turbalary ýyladyş. Tygşytlylygy we çydamlylygy kepillendirmek bilen ähli önümlerimiziň satuwyny amala aşyrýarys we gurnap berýäris. 

Kategoriýalar
  • Enjamlar / Senagat ýyladyş we suw ýyladyş enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy