TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

YNAMDAR TÄJIR

Bitaraplyk şaýoly, 594-nji jaý, ofis № 211, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Ynamdar Tajir" kompaniýamyz, Türkmenistandaky ammarlarymyzda eýýäm bar bolan kontrplak, granit plitalary we asma daşlary üçin size lomaý söwda teklibini ibermäge şat bolar. Şeýle hem, size dürli gurluşyk materiallaryny we dürli markalaryň (Adell, AquaCom, AstralPool, Atlaspool, Baymak, Betek, Borsan, CCK, Consmos, Demsun, EGE, Farajallah Trading, Gemaş, GoldenPro, Klaus, Mono, Pikespool, Pimtas, RTRMAX, Rother, Siemens, Sigma, Tytan, Vesbo we ş.m.) sarp ediş harytlaryny, Türkmenistandan we ýurduň daşyndan eltip bermek mümkinçiligini hödürlemekden hoşal bolarys.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
Karta