VITRA TÜRKMENISTAN

Berkararlyk etrap, Ýylgaý Durdyýew köçesi, 48, "Jähek" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

VITRA TÜRKMENISTAN
Biz barada

Türk markasy VitrA sanitariýa enjamlary we hammam plitalary öndürmek boýunça halkara Holdingiň bir bölegidir. Kompaniýa hammam bilen üpjün etmek üçin sanitariýa önümleriniň doly toplumyny hödürleýär: sanitariýa keramikasyndan plitkalary çenli. Innowasiýa döredijiligi we kämillige ygrarlylygy bilen tanalýan VitrA medeni we etnik däp-dessurlardan ylham alýar, üýtgeşik we çylşyrymly rahatlyk gurşawy bilen özboluşly we döwrebap hammam döretmek üçin ylham alýar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta