UNITE DIZAÝN STUDIÝASY

Içerki dizaýn we grafiki dizaýn

unite dizaýn studiýasy
Biz barada

Biz Türkmenistanda "Unite" dizaýn studiýasy! 6 ýyldan gowrak tejribe bilen dizaýnlary döredýäris we ajaýyp edýäris. Islendik taslama jogapkärçilikli çemeleşýäris, dizaýn pikirleniş usullaryny ulanýarys, gipotezalary gurýarys, synag edýäris, ulanyjylar üçin amatly we dostlukly taslamalary döretmek üçin diňleýjiler bilen işleýäris. Önüm ýa-da hyzmat üçin bir pikir bilen başlaýarys:
- Bir markany we onuň ähli häsiýetlerini ösdürýäris;
- Aragatnaşyk strategiýasyny kesgitleýäris we ony ähli zerur gurallar - döredijilik, wizual şekiller, elementler we şahsyýet ulgamy bilen üpjün edýäris;
- Web sahypalaryny ösdürýäris, web hyzmatlaryny we goýmalary dizaýn edýäris.

https://drive.google.com/drive/folders/1v3tWqxF9dcWz2dxRA28FvkwLfoQilCMw?usp=sharing

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Informasiýa tehnologiýalary we telekommunikasiýa hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Foto we Wideo Hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
  • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat