TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

Biz barada

Terne logistik kompaniýasy halkara logistika we ulag ekpedisiýasyna ýöriteleşýär. Biz gümrük resmileşdirmesiniň we ýüki iberlen ýerden, eltmeli ýere çenli ugratmasyny doly hyzmatyny Size hödürleýäris.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
Karta