TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

ýiti paýhas

Iş Ugry : Terjime gullugy, terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

dilmaç

Iş Ugry : Terjime merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

oktawa

Iş Ugry : Terjime we kanunlaşdyryş býurosy
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

parasatly iş

Iş Ugry : Terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

hekem

Iş Ugry : Audit, gozgalmaýan emläk, terjime, baha bermek, bulara degişli hukuk hyzmatlary.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

baky hyzmat

Iş Ugry : Resmi terjime şahadatnamasy bilen resminamalaryň dilden dile terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

ynamly kepil

Iş Ugry : Daşky gurşawy goramak hyzmatlary, dilden we ýazuw terjime, işgär saýlap bermek.
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL

Wepaly Ýol

Iş Ugry : Gümrük dellallary, logistika hyzmatlary
Welaýat/Şäher: BALKANABAT, BALKAN

gül ülkäm

Iş Ugry : Liftleriň, Gümrük dellalçylyk, Eksport-Import resminamalaryň terjime hyzmatlary
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312965180 gululkam9@gmail.com

öý kömekçi

Iş Ugry : Terjime merkezi
Welaýat/Şäher: AŞGABAT, AHAL
+99312220223 baharkomekchi@mail.ru