GÜL ÜLKÄM

1. Oguzhan köçesi, 85-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan 2. Bäherden etraby, Ýarajy obasy, M.Gurbanow köçesiniň 7-nji jaýy, Ahal/Türkmenistan

gül ülkäm
Biz barada

Biziň kärhanamyz 2013-nji ýylda döredildi. Biziň hususy kärhanamyz esasan lift hyzmatlaryny, ýagny, liftleriň meýilnamalaýyn hyzmatlary, liftleri sökmek, gurmak we işe göýbermek hyzmatlary, gümrük dellalçylyk hyzmatlaryny, eksport we import gümrük deklarasiýalaryny ýazyp bermek, eksport we import resminamalary terjime etmek hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Terjimeçilik hyzmatlary
  • Enjamlar / Liftler enjamlary we göterijiler
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta