TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

EMINLI MASLAHAT

1972 (Atatürk) köçesi 83, (Berkararyň garşysy, "Nygmat market" binasy 2-nji gat), Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Eminli Maslahat" hususy kärhanasy 2021-nji ýyldan bäri ýük gatnawlary bazarynda üstünlikli işleýär. Türkmenistanda ýük daşamak, halkara ýük daşamak, boş ýük gözlemek, ýol ugry ýük gözlemek, haryt daşamak üçin boş we ýol ugry transporty gözlemek. Häzirki wagtda toparymyz ýaş dinamik, hyjuwly ýigitler bilen çaltlyk bilen doldurylýar. Harytlary halkara eltip bermek, gümrük taýdan resmileşdirmek, eksport-import satyn alyşlary babatdaky işleri amala aşyrmak mümkinçiliklerimiz bardyr. Müşderiniň üstünligi biziň esasy maksadymyz. Ýokary hilli hyzmat we aýratyn çemeleşme häzirki zaman Müşderi bilen gatnaşyklarda arassaçylyk faktorlaryna öwrüldi. Biziň maksadymyz, her bir müşderä toparymyz bilen özara iş gatnaşyk arkaly üstünlik gazandyrmak. IT ulgamymyz, ähli kärdeşlerimiz bilen awtomatiki maglumatlary we resminama alyş-çalyş tehnologiýalaryny üpjün edip, yzygiderli ösýär. Ähli müşderilerimiz biziň üçin VIP-dir! Her bir müşderi biziň üçin möhümdir we biziň tarapymyzdan hormatlanýar. Bizi strategiki işewür hyzmatdaşlary hökmünde görýän Müşderiler bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berýäris.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Аmmar hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
Karta