TERI

Gök önüm konserwirlemesini we şiresini öndüriji, lomaý satyjy, eksport ediji

teri
Biz barada

Aýly Ýaz hojalyk jemgyýeti 2015-nji ýylda döredildi. Kompaniýanyň esasy işi gök önümleri, miweleri we tokaý miweleri konserwirlemek, şeýle hem içerki we daşarky bazarlarda satmakdyr. Önümçilik üç ugurda amala aşyrylýar: pomidorlary gaýtadan işlemek we konserwirlemek, duzlanan gök önümleri konserwirlemek, dürli miweleri we tokaý miweleri konserwirlemek. Biziň maksadymyz tebigy şertlerde ösdürilip ýetişdirilen miweleriň we gök önümleriň tebigy tagamyny we ysyny saklap halkymyza ýetirmek.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Azyk üpjinçiligi hyzmatlary
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy