TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TELEKEÇI SYÇOWA NATALIÝA GENNADIÝEWNA

1. Büzmeýin etraby, Oguzhan köçesi 4 "A", Aşgabat / Türkmenistan 2. Büzmeýin etraby, Azatlyk köçesi, 9-njy bina, Aşgabat / Türkmenistan

Telekeçi Syçowa Nataliýa Gennadiýewna
Biz barada

Büzmeýin şäherinde ýerleşýän iki gatly söwda merkeziniň we "Dostluk" restoranynyň satuwyny yglan edýärin. Bahasy ylalaşykly.

Kategoriýalar
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta