TELEKEÇI SYÇOWA NATALIÝA GENNADIÝEWNA

Gozgalmaýan emläk satuwy, lomaý söwda

Telekeçi Syçowa Nataliýa Gennadiýewna
Biz barada

Büzmeýin şäherinde ýerleşýän iki gatly söwda merkeziniň we "Dostluk" restoranynyň satuwyny yglan edýärin. Bahasy ylalaşykly.

Kategoriýalar
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
  • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy