TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

TÄZE TAGAM

Ak bugdaý etrap, Gündogar 3-nji geçelgesi, Ahal/Türkmenistan

image
Biz barada

Biz Türkmenistanyň telekeçiler we senagatçylar birleşmesiniň agzasy Ahal  welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Garagum daýhan birleşiginiň  çäginde  guşçylyk  bilen  meşgullanyp,  towuk  etini we towuk ýumurtgasyny elýeter  bahalardan hödürläp, halka  hyzmat  edip gelýäris.

Kategoriýalar
  • Azyk / Ýumurtga we ýumurtga önümleri
  • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
Karta