TÄZE DEMIR

Görogly köç. 6, Aşgabat/Türkmenistan

täze demir
Biz barada

Bezeg metal önümlerini öndürmek, dikeltmek we gurnamak

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş diregi we maçta
  • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta