TAKYK DESIGN

Merkezi ofis täze Gurtly Aşgabat / Türkmenistan

TAKYK DESIGN
Biz barada

Içki dizaýn, adamlaryň jaýyň bezegine baha berýän esasy ölçegidir.
TAKYK DIZAYNYNDA hünärmenler şablon çözgütlerini kabul etmän  bu ýerde täsin içerki we daşarky taslamalar taýýarlanýar. Toparymyz binagärlik, dizaýn we sungat ugurlaryny yzarlap häzirki tendensiýalara we döwrüň ruhuna laýyk gelýän aýratyn ýerleri döredýärler.
Kompaniýamyzdan dizaýn sargyt ediň we dynç almak we işlemek üçin iň amatly ýerleri siziň üçin  taýýarlarys.
Göwnüňi göterýän we ylham berýän dizaýn çözgütler TAKYK DIZAYN-dadyr.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dizaýn we interýer hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta