TÜRKMENDERMANSENAGAT BIRLEŞIGI

Arçabil şäýoly, jaý 21, Aşgabat/Türkmenistan

türkmendermansenagat birleşigi
Biz barada

Garaşsyz we Baky Bitarap döwletimizde ynsan saglygy baradaky alada döwlet derejesinde ykrar edilip, hemişe üns merkezinde saklanýar. Türkmenistanyň Prezidenti Çuňňur Hormatlanýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip düzülen we amala aşyrylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasy hem tutuşlygyna halkymyzyň saglygyny goramaga we ony berkitmäge gönükdirilendir.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Derman serişdeleri
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta