TÜRKMEN SENAGAT

Atamyrat Nyýazow köçesi, 174, Aşgabat/Türkmenistan

Türkmen senagat
Biz barada

Türkmen Senagat HJ-i Türkmenistandaky iň ägirt polyetilen turbalaryny öndürijileriň biri bolup häzirki wagtda bu ýerde: HDPE gaz we suw geçiriji tekiz turbalar, ýer lagym üçin gasylan iki gatly turbalar, tok - simleriniň goralmagy üçin gasylan kabel kanaly we damjalaýyn suwaryş üçin turbalar öndürýär. Türkmen Senagat HJ-ň polyetilen turbalary dürli aýratynlyklarda öndürmek bilen bir hatarda müşderileriniň isleglerine görä dürli ölçegde hem öndürmek mümkinçiligi bar.

Türkmen Senagat HJ-i Krauss Maffei, Uniçor we Damla Plast ýaly iň ösen önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Türkmen Senagat HJ-i döwrebap enjamary we işine ussat hünärmenleri bilen bu gün ýerli bazarda öňdebaryjy orny eýeleýär, şeýle hem hiliniň ýokarlygy bilen dünýä bazarynda bäsleşmäge ukuply önümlerine talabyň barha artýandygyny buýsanç bilen nygtap geçmek bolýar.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta