TÜRKMEN PENJIRE

Aşgabat şäheri, Täze Zaman köçesiniň 171-nji jaýy.

türkmen penjire
Biz barada

Türkmen Penjire H.J.-i 2014-nji ýylda Türkmenistanyň çäginde döredildi. Kompaniýanyň esasy işi, PVC penjire we gapy profilini öndürmekdir.  Şeýle önümçilik ýurtda pilot(synag) görnüşinde bolu, häzirki wagtda ýeke-täk öndürijidir. Kompaniýa, “Greiner Extrusion GmbH”, “Krauss-Maffei”, “Coperion” kompaniýalaryndan Ýewropa enjamlaryny satyn alyp, häzirki zaman täze tehnologiýalary ulanyp önümleri öndürýär.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gapy we penjire
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta