TÄÇ HIL

Aksuda etrap, Senagat zolagy , Zumerret köçesi jay 38 Ahal/Türkmenistan

TÄÇ HIL
Biz barada

2009-njy ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz, häzirki wagtda bu pudakda ygtybarly we gözlenýän lider statusyny almak hormatyna eýe boldy. “Täç Hil” giň gerimde ýokary hilli önümleri hödürleýär, ilkinji nobatda çygly süpürgiçler, şahsy ideg önümleri, suwuk soda we “Täç Hil” markasy astyndaky polietilen haltalar.

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Beden ideg kosmetikalary
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Çig mallar we materiallar / PP & HPDE we başgalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
  • Gaplama / Paketlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta