ŞOWLY NAL

Köpetdag etraby, Täjir köçesi, 10-njy jaý, 36-njy öý, Aşgabat / Türkmenistan

şowly nal
Biz barada

HK "Şowly Nal", Türkmenistanyň içinde we daşynda ýük daşamak, ugratmak hyzmatlary, daşary ýurtly sürüjileri çagyrmak üçin resminamalar (Türkmenistanyň migrasiýa gullugynda daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak we hasapdan çykarmak), şeýle hem transport resminamalaryny we ýerine ýetirilişini üpjün etmek, (gümrük taýdan resmileşdirmek, halkara ýük daşama kagyzlary (CMR), ýüklemek üçin rugsatnama we ş.m.) we telekeçilik işlerini alyp barmak bilen meşgullanýar.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta