SERVI MATALAR

№1 - Aşgabat ýoly jaý 18 "Gülperi Söwda Merkezi", №2 - Mery Köpugurly söwda bazary bloky E, N31-32, №3- "Şahy Jahan" bazary dükany 3 E. Mary / Türkmenistan

SERVI MATALAR
Biz barada

"Servi Matalar" size ýokary hilli dürli matalaryň ägirt uly görnüşini hödürlemekden hoşal.
Elmydama bizden her dürli  islegler üçin material satyn alyp bilersiňiz! Diňe arzan bahadan ýokary hilli önümleri hödürleýäris. Baý assortimentiň kömegi bilen her kim belli bir kölege, gurluşy we düzümi bolan matany saýlap biler.
Kompaniýanyň işgärleri bazara çykýan täze zatlary saýlap, assortimenti täzelemek üçin yzygiderli işleýärler.
 Dükanymyz ýylyň islendik wagty müşderiler üçin açyk. Ýokary hilli tekstil önümlerini "Servi Matalar" dükanyndan satyn alyp bilersiňiz!
Biziň kömegimiz bilen ähli pikirleriňizi durmuşa geçiriň!

Kategoriýalar
  • Tekstil / Tekstil önümleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Zenan egin-eşikleri
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Egin-eşik, aksesuwar we beýlekiler
  • Öý we bakja / Öý tekstili
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta