SERHAT MARKETING

Elektrik, gurluşyk we kanselýariýa harytlar dükany

serhat marketing
Biz barada

Dükanymyz 1995-nji ýyldan bäri yokary hilli harytlary amatly bahalardan halkymyza hödürläp gelýär.

Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
 • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
 • Gurluşyk / Santehnika
 • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy