SENET MEBEL

Arkaç gurluşyk Bedew, Aşgabat/Türkmenistan

SENET MEBEL
Biz barada

"Senet mebel" - dürli görnüşde ýasalan mebel öndürmekde ýöriteleşýär. Häzirki wagtda kärhana şkaf mebelleriniň iň döwrebap önümçiligine eýe bolup, ony Türkmen bazaryna hödürleýär.
"Senet Mebel" markasy - ajaýyp hili, dürlüligi we hyzmaty, ygtybarlylygy we yzygiderliligi görkezýär.
"Gowy" -  biziň üçin ýeterlik däl, Biz iň gowy bolmaga çalyşýarys! Bu bolsa işimizde ulanylýan materiallara, konseptual işe, tehnologiýa we dizaýnyň ýerine ýetirilişine degişlidir!
Bizi saýlamak bilen - Siz, önümiň iň gowusyny alarsyňyz!

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Bölekleýin satyjy
Karta