SEDIR FOREIGN TRADE LLC

Türkmenistandaky wekilhananyň ofisi: Ş.Aşgabat, Ostrowskaýa köçesi (2060) jaý 30, 2nji gat. Özbegistan, Daşkent şäheri, Sergeli etraby, Ýangi Sergeli köçesi 56.

sedir foreign trade llc
Biz barada

Özbegistanyň “Sedir Foreign Trade” LLC kompaniýasy dürli polimerlerden önüm öndürmek üçin ýokary takyklykly basyş güýji bilen guýujy enjamlaryny (termoplastawtomatlar) öndürýän Hytaýyň öňdebaryjy ornuny buýsanç bilen eýeleýän iň iri bolan “Guangdong Yizumi Precision Injection Molding and Die Casting Technology Co.LTD” kompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynda resmi we aýratyn distribýutory bolup durýar. “YIZUMI” kompanýasy 20 ýyldan gowrak wagt bäri guýujy maşynlarynyň innowasiýasy we önümçiligi bilen meşgullanýar. Häzirki wagtda, kompaniýanyň baý tejribesi bilen, YIZUMI kompaniýasy dünýä boýunça 8 zawody işletmek bilen (umumy önümçilik meýdany 600 000 inedördül metrden gowrak) we Germaniýada, Hytaýda, Hindistanda şeýle hem Braziliýada 6 innowasiýa merkezi bilen IMM pudagynda dünýä belli marka boldy.

Kompaniýanyň Katalogy
Brochure
Kategoriýalar
  • Enjamlar / Gaýtadan ulanylýan materiallary, galyndylary sortlamak we gaýtadan işlemek üçin enjamlar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta