SARY GÜL

Aşgabat şäheri, Syýahat myhmanhanasy, Aşgabat/Türkmenistan

SARY GÜL
Biz barada

Gelin üçin toý buketi, baýramçylyk üçin gülleri we günüň gahrymany üçin sebetler, banket zallarynyň we awtoulaglaryň ter güller, gül esbaplary bilen bezegi - bularyň hemmesini "Sary Gül" dükany size hödürlemäge taýyn.
Elmydama täze, reňkli buketler we islendik çylşyrymly täze kesilen gülleriň kompozisiýalary. Ajaýyp güller islendik içki bezegi we her öýde özboluşly atmosfera döreder.
"Sary Gül" - biz, Siziň üçin gije-gündiziň dowamynda baýramçylyk keýpini dörederis!

Kategoriýalar
  • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta