SAPAROW PARAHAT

Mary şäheri, Türkmenistan köçesi, Mary/Türkmenistan

saparow parahat
Biz barada

Türkmenistanyň çäginde polipropilen we polietilen önümlerini halta we rulon (ýeň) görnüşinde öndürmek bilen meşgullanýarys. Standart PP we PE haltalaryny öndürýäris, şeýle hem aýratyn sargytlary kabul edýäris. Bu görnüşli gaplama materialynyň çäkleri çäkli däldir. Polietilen haltalar ýokary berklik, zeper ýetmezlik we arzan bahasy bilen tapawutlanýar. Ölçegler we gabaritleri aýratyn parametrlere görä sazlanyp bilner.

Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta