Biz barada

Saka 2007-nji ýylda esaslandyryldy. SAKA HJ-niň esasy işi, suw ulgamynyň üpjünçiligi we lagym ulgamlary, gaz ulgamlary, damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak, gaýtadan ulanmak bilen polipropilen we polietilen, basyş we basyşsyz turbalary öndürmekdir, bu hem tehniki hyzmatyň doly siklini üpjün edýär. Häzirki wagta çenli diametri 16-dan 500 mm-e çenli diametrda turbalary 6 hatar bolan enjamlarda öndürýär, diametri 8-40 mm bolan gasynlanan turbalary  2 hatar bolan enjamlarda öndürýär. Şeýle hem, 1,5-2 tonna kuwwatly ýuwujy enjamlar we 2 sany granulasiýa liniýasy bar.

Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Suw we gaz üpjünçiligi
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta