"SAADA" LOGISTIKA WE SYÝAHATÇYLYK

Logistika we Ýük gatnaw hyzmatlary, Syýahatçylyk

"saada" logistika we syýahatçylyk
Biz barada

"Saada" syýahatçylyk we logistika hojalyk jemgyýeti öz işini 1996-njy ýylda ilki syýahatçylyk bilen başlaýar. Syýahatçylykda ynamly ädimler ädilenden soň 2021-nji ýylda logistika we ýük gatnaw hyzmatlaryny hem hödürlap başlaýar. "Saada" dünýäniň ähli künjegine syýahatçylyk hyzmatlary: wizalar,  uçar petekleri hödürleýär, şeýle hem logistika we ýük gatnawlaryny amala aşyrýar. "Saada" - bu gelejege ynamly ädim.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat