TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

RR-JEWEL-ART

"Döwletli" söwda dükany, Seýitnazar Seýdi köçesi, jaý 60, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Öz işiniň tejribeli ussady, zergär-dizaýner Röwşen Rejepow  we onuň başarjaň zergärler topary  Siz we Siziň ýan-ýoldaşlaryňyz üçin kümüşden we altyndan, gymmat bahaly daşlary bilen bezelen ýeketäk we gaýtalanmajak sungat eserlerini döredip bererler. Ähli döredilýän eserler her bir müşderi üçin indiwidual işlenilip ýerine ýetirilýär.

Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Şaý-sepler
Iş Ugry
Karta