TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

PROWOOD TM

Hoja Ahmet Ýasawy köçesi, 39, Aşgabat / Türkmenistan

PROWOOD TM
Biz barada

Biz elýeterli bahalardan ýokary hilli mebel taýýarlaýarys. Islegiňize görä dürli mebel görnüşlerini gyzga wagtyň içinde yasaýarys. PROWOOD elmydama Siziň hyzmatyňyzda.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
Iş Ugry
  • Öndüriji
Karta