TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

PAÝHASLY DOSTLAR

Jaý №52, Ýylgaý Durdyýew köçesi, Berkararlyk etraby, Aşgabat şäheri

image
Biz barada

2021-nji ýylyň mart aýyndan bäri kompaniýamyz gurluşyk işlerine, ýaşaýyş jaýlarynyň we binalaryň dizaýnyna, şeýle hem elektrik dizaýnyna (kabeller we ş.m.) işjeň gatnaşýar.

Kategoriýalar
  • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
  • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
  • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
Iş Ugry
Karta