OWADAN MEBEL WE ŽALÝUZLAR

Mebel we žalýuz öndürmek we satmak

OWADAN MEBEL WE ŽALÝUZLAR
Biz barada

"Owadan mebel we žalýuzler", Türkmenistanyň bazarynda hödürlenýän mebel we güne garşy žalýuzleriň öndürilmegini we gurnalmagyny sargyt edip bilersiňiz. Materiallaryň we komponentleriň giň toplumy, her bir müşderiniň islegine görä önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.
Önümlerimiziň ýokary hilini, her bir müşderä aýratyn çemeleşmegi we 1 ýyl kepillik bilen mebel we žalýuzler önümlerini tiz wagtda taýýarlanýandygyny kepillendirýäris.
Şeýle hem gury arassalaýyş we žalýuzleri abatlaýyş hyzmatlaryny edýäris.
Giňişleýin maglumat we sargyt etmek üçin görkezilen belgide dolandyryjymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
"Owadan mebel we žalýuzler" bilen owadan ýaşap başlaň.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
  • Mebel / Söwda mebelleri
  • Mebel / Öý mebelleri
  • Mebel / Ofis mebelleri
  • Mebel / Çaga mebelleri
  • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy