NURLY GÖZLER

Ýük awtoulag kranlarynyň kärendesi

NURLY GÖZLER
Biz barada

Ýük awtoulag kranlary gurluşyk meýdançalarynda, portlarda we ammarlarda ulanylýar. Köp ugurly kranlary ulanyalanda, dürli çylşyrymly ýükleri ýüklemek, düşürmek we gurnamak işleri ýerine ýetirilýär.
Gerekli aýratynlyklary bolan kran kärendesine almak gaty aňsat. Bu hyzmaty hödürleýän Nurly Gözler kompaniýasy bilen habarlaşmaly.
Germaniýada we Hytaýda öndürilen ýük awtoulag kranlarymyz bar, diňe gerekli ýörite awtoulag kranyny saýlamak gerek.
Tehnika başgada:
• işlemegi we ýokary howpsuzlyk derejesi;
• ýokary ulag tizligi (iş ýerine özbaşdak gelýär);
• ýeňil dolandyrylyşy;
• ykjamlylygy we hereketliligi.
"Nurly Gözler" bazardaky iň oňat kärende kompaniýasydyr we amatly kärende şertlerini hödürleýär. Eltip bermek hyzmaty ýerine ýetirilýär, sargyt wagtynda, ylalaşylan wagtda, ýurduň islendik ýerine geler.

Kategoriýalar
  • Awtoulag / Spestehnika
  • Hyzmatlar / Kärende hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat