NAZLYÝEW SAPARDURDY

Ýyladyşhana

nazlyýew sapardurdy
Biz barada

Telekeçi Nazlyýew Sapardurda degişli bolan döwrebap tehnologiýalary oranaşdyrylan gök we miwe önümlerini öndürýän Ýyladyşhana 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açyldy. Ýyladyşhanada gök we miwe önümleriniň dürli görnüşleri ýetişdirilip içerki we daşarky bazarlara ýerleşdirilýär.

Kategoriýalar
  • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy