TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

NAZARLY NESIL

Parahat 3, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Nazarly Nesil" H.K gozgalmaýan emläk işleri boýunça öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Kategoriýalar
  • Emläk / Uzak möhletli kärende emlägi
  • Emläk / Gysga möhletli kärende emlägi
  • Emläk / Satlyk gozgalmaýan emläkler
Iş Ugry
Karta