MIZEMEZ GADAM

Çärjew etraby, A.Welihanow köç 18A jaýy, Lebap/Türkmenistan

mizemez gadam
Biz barada

"Mizemez Gadam" 1994-nji ýyldan bäri gurluşyk işlerini alyp barýar. Birnäçe ýyl ozal kompaniýamyz üçek rulon izolýasiýa materiallaryny, mastiki we gury gurluşyk garyndylaryny öndürmek üçin innowasiýa kärhanasyny döretdi. Zawodyň meýilleşdirilen kuwwaty aýda 5 tonna önümden ybarat bolup, şol bir wagtyň özünde ýokary derejeli awtomatlaşdyryş, hiliň durnuklylygy, önümleriň köp görnüşi we önümleriň täze görnüşlerini çykarmak üçin enjamlary çalt sazlamak ukyby üpjün edilýär.
Häzirki wagtda kompaniýamyz Türkmenistanda rulon izolýasiýasynyň öňdebaryjy öndürijisine öwrüldi. Bu önümleri sarp edijiler Türkmenistanyň gurluşyk bazarynda işleýän içerki gurluşyk kärhanalary we daşary ýurt kompaniýalarydyr.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta