TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MIWELI DAGLAR

Aşgabat şäheri, Berkarar söwda merkezi, Aşgabat / Türkmenistan

image
Biz barada

"Miweli daglar" hususy kärhanamyz 2022-nji ýylda açyldy. Dünýäniň islendik nokadyna howa ýoly, gara ýoly, deňiz ýoly we demir ýoly arkaly ýük gatnawlary hyzmatlarymyzy size hödürleýäris. Bize ýüz tutmak üçin ýurdumyzyň 4 welaýatynda öz nokatlarymyz göz öňünde tutulandyr. Ýokary derejeli ýük gatnawy bilen "Miweli daglar"  elmydama siziň hyzmatyňyzda. Lebap: +99361907909, Mary: +99361705477, Balkan: +99364705477, Daşoguz +99363907909.

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
  • Ulag we logistika / Gümrük hyzmatlary
Iş Ugry
Karta