TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MISGÄR

Ak bugdaý etraby, TSTB-niň Senagat zolagynyň Kuwwatly köçesi 3-nji jaýy

image
Biz barada

"Misgär" hojalyk jemgyýeti 2000-nji ýylda konditer önümlerini öndürip başlady. Ýokary hilli önümlerden her dürli tagamlarda kökeler we waflilar öndürilýär.

Kategoriýalar
  • Azyk / Konditer önümleri
Iş Ugry
Karta