TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MILLI AUDIT

Türkmenbaşy şaýoly, jaý 83/1, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

"Milli Audit" HJ audit işini amala aşyrýar. Kompaniýamyzyň işgärleri orta we iri önümçilik, gurluşyk, söwda we derman öndürýän kompaniýalary, şol sanda daşary ýurt maýasy bolanlary barlamakda tejribesi bar we dürli guramalaryň maliýe we ykdysady işleriniň aýratynlyklary bilen tanyş.

Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Finans hyzmatlary
  • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
Iş Ugry
Karta