MELEGUŞ

1. Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly 81 (TSTB söwda merkezi). 2. Mary şäheri, Bitaraplyk köçesi "Goşa Gumry" binasy, 1-nji jaý. Aşgabat, Mary/Türkmenistan

MELEGUŞ
Biz barada

"Meleguş" doly derejede neşirýat we çap kärhanasy. Islän göwrümiň we formatyň dolanyşygynda öndürilýän ähli çaphana önümlerini çap edýäris. Baglanyşyk hyzmatlarynyň giň toplumydyr. Işimiziň möhüm ugry amaly poligrafiýa we çaphanasydyr.
Çap etmek biziň hakyky çagyryşymyzdyr. Müşderiniň öňünde ýokary hilli çap edilen önümleri öndürendigimize buýsanýarys. Biziň üçin mümkin bolmadyk taslamalar ýok - "Meleguş" her bir müşderä amatly aýratyn çözgüt hödürlär.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta