TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

MAŞAÝEWA OGULDURDY

Aga Berdiýew köçesi 8, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

2005-nji ýyldan bäri gurluşyk we beýleki önümçilik edaralar we kärhanalar üçin işçi geýim-eşikleri tikýäris. Işçi geýim-eşikleri dürli pasyllar üçin hem tikýäris. 2005-nji ýyldan bäri köp sanly iri we orta önümçilik we gurluşyk edaralar we kärhanalar, daşary ýurt firmalar bilen işleşip gelýäris. Gap Inşaat, Ilk Inşaat, Petronas, Polimeks, demirbeton önümçilik kärhanalary, sement zawodlary ýaly kärhanalara işçi eşikleri tikip berdik. Biz müşderileriň islegi boýunça dürli görnüşli geýim-eşigi sargyt boýunça hem tikip berip bilýäris.

Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
Iş Ugry
Karta