MAHMAL BIO

Toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm öndürmek. Ondan başgada alkagolly we alkogolsyz içgileri we dezinfeksiýa serişdesiniň önümçiligi. Logistika hyzmatlary

mahmal bio
Biz barada

Türkmenistanyň tebigy gum turşulyklaryndan öndürilen toprak we ösümlikler üçin dökünler we önüm şol sanda: toprak kondisionerleri, metabolik ösüşi goldaýanlar we ekinleriň hilini optimizirleýjiler öndürijisi.
Gum turşulyklarynyň çeşmesi
Suwuk humiki dökün
Ösümlikler üçin Biogumus

Kategoriýalar
  • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
  • Oba hojalyk / Agrohimiýa
  • Azyk / Suw, içgiler, şireler
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy