LION WINGS

G.Kuliýew köçesi, 96-njy jaýy (Peýkam bina), Aşgabat/Türkmenistan

lion wings
Biz barada

Biz 2009-njy ýyldan bäri ýurdumyzda belli bolan "Lion Wings" ýapon kompanýasynyň resmi dileri bolup halkymyza hyzmat edip gelýaris. Biziň esasy harytlarymyz Zinc, Emeron, Serasoft (şampunlar, balzamlar) GIV, Olive, Classic (endam we ýüz üçin sabynlar) Top, So klin, Pao (kir ýuwujy serişdeler) Fresh White, Systema, Cipdadent (diş pastalar we şýotkalar) we mundan başgada ençeme harytlar bilen üpjin edip gelýaris. Biziň dükanlarymyz ýurdymyzyň ähli künjeginde bar we her kim özüne iň ýakyn nokady saýlap biler. Şeýlede online (Ynamdar, Gerekli, Tekje, 100 haryt we ş.m) sargyt hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz we harytlar gysga wagtyň içinde eltip berilýär.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Gury arassalaýjy we kir ýuwujylar üçin serişdeler
  • Senagat himikatlar / Ýuwujy serişdeler we çig mallary
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta