TM TRADE

Türkmenistanyň Söwda Platformasy

KWK

Aga-Berdiýew köçesi, Aşgabat/Türkmenistan

image
Biz barada

Biziň kompaniýamyz KWK markasy bilen dürli görnüşli ýokary hilli aýakgap we aýakgap dabanlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Aýakgap
Iş Ugry
Karta