KRISTALL MARKET

öý himiki serişdeleriniň bölek satuwy

Kristall market
Biz barada

"Kristal" dükanlar zynjyry 2018-nji ýylda esaslandyryldy we Aşgabat, Änew we Büzmeýinde dükanlary ýerleşýär. Bazarlarda dürli dünýä markalaryndan öý himiki serişdeleriniň köp görnüşi bar. Islendik nokada eltip berilýär.

Kategoriýalar
  • Senagat himikatlar / Ýuwujy serişdeler we çig mallary
  • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
  • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy