KÄMIL DIZAÝN

G. Kuliýew köçesi (abýezdnoý), 8-nji bina (Gurban ýazgyly bina), Aşgabat / Türkmenistan

kämil dizaýn
Biz barada

"Kämil Dizaýn" HK 2016-njy ýylda döredildi, şeýle gysga wagtyň içinde kompaniýamyz diňe Aşgabatda däl, eýsem bütin Türkmenistanda meşhurlyga eýe boldy.
1. Beton garyndylaryny öndürýäris we satýarys.
2. Biz Norwegiýanyň dekoratiw boýagy Jotun (Jotun) we Master Builders Solutions (BASF) -dan nemes beton garyndylaryny, ýagny suw geçirmeýän, beton esaslary bejermek üçin garyndylarynyň dilerligini edýäris.
3. Beton esaslarda fasad we dokma işlerini edýäris.

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Gurluşyk gurallary we enjamlary
  • Gurluşyk / Gurluşyk materiallary
  • Gurluşyk / Boýaglar we laklar, erginler
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta