ITALCO.TM

Mir köçesi - Obýezdnaýa, Ussat binasy, Aşgabat/Türkmenistan

ITALCO.TM
Biz barada

Ysly kofeni halaýan bolsaňyz, onda siz "Italсo.tm" -e girmeli. Dükanyň assortimentinde ýakymly ysly we baý tagamly kofe görnüşleri bar. Ýokary hilli kofe içgileri günüň dowamynda güýç we gowy duýuşy berip, işiňizde netijelilige, şadyýanlyga we güýjüňizi üç esse ýokarlandyrar. "Italco.tm" - müşderilere dünýä belli öndürijilerden iň ýokary hilli, ygtybarly we subut edilen kofe maşynlaryny we aşhana enjamlaryny hödürleýär. Önüm görnüşini saýlanymyzda, ilki bilen iň garaşylýanlardan has ýokary bolup biljek Ýewropa kompaniýalaryna üns berýäris.
Müşderilerimiz hakda alada edýäris we iň gowy hyzmat, dostluk we hünär ussatlygyny bermäge çalyşýarys.
Biziň üçin iň gowy sylag kanagatly we minnetdar müşderi!

Kategoriýalar
  • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
  • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
Iş Ugry
  • Bölekleýin satyjy
Karta