INTERRAIL SERVICES AG

100031 Taşkent şäheri, Rakat başy köçesi, 2, Ýakkasaraý etraby, Taşkent/Özbegistan

INTERRAIL SERVICES AG
Biz barada

Halkara transport kompaniýasy "InterRail Services AG" size professional logistika çözgütlerini we dürli ugurlara bäsdeşlik nyrhlarynda doly transport görnüşini hödürleýär.
Biziň kompaniýamyz, islendik görnüşli ýüküň Türkmenistandan we GDA-dan / Ýewropa, Hindistan, Hytaý, Eýran we Günorta-Gündogar Aziýa intermodal daşalmagyny guramak ulgamynda ýokary hilli hyzmat berýän ygtybarly ýük ekspeditorydyr.

Üstünlikleri:
GDA ýurtlarynyň, Ýewropanyň, Hytaýyň, Eýranyň ähli sebit demir ýollary we serhet stansiýalarynda we portlarynda gümrük dellallary bilen göni şertnamalar
• GDA ýurtlarynda, Baltika ýurtlarynda, Ýewropada, Hytaýda, Hindistanda we Eýranda agentlerimiz bar (150-den gowrak)
• Ýük yzarlamak we kesgitlemek ulgamymyz, Russiýanyň demir ýollaryndan we GDA, Ýewropa, Hytaý we Eýranyň esasy demir ýollaryndan gündelik maglumatlary täzelemäge mümkinçilik berýär.
• Esasy ýük daşaýan kompaniýalar, port terminallary, agentler we gümrük dellallary bilen hyzmatdaşlyk edýäris
• Biziň öz aksiýalarymyz (SPS) we konteýner flotumyz, şeýle hem Russiýada we Ýewropada podstansiýalaryň we ýük daşaýan kompaniýalaryň köp eýesi bilen şertnamalarymyz bar.
• Özbegistanda we Ýewropada, şeýle hem Bandar Abbas we Nakhodka-Wostoçny portlarynda terminallarymyz bar
• Ugurlar boýunça öz blok otlylary: Berlin - Brest - Aktobe, Ivu - Madrid, Ivu - Mazar Şerif, Tongşang - Daşkent, Ivu - Tähran, Daşkent - Nahodka, Taşkent - Dostyk, Dostyk - Taşkent
• Hil taýdan hasaplanan nyrhlar we goşmaça hyzmatlar
• GDA ýurtlarynda ýükleri awtomatiki yzarlamak
• Ýüklemek we düşürmek amallary
• Müşderi öňündäki borçlaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi
• Ýük hereketiniň ähli basgançaklarynda yzygiderliligi gazanmak
• Çylşyrymly ýük daşamak we ugurlar boýunça teklipler
• Aýry-aýry çemeleşmeler
• Taslamany bilelikde maliýeleşdirmek ýa-da uly göwrümli transport karzlary
• Müşderiniň isleglerine görä giňişleýin we jikme-jik transport çözgüdini hödürlemek üçin çeýeligi we ukyby

Kategoriýalar
  • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Import ediji
  • Hyzmat
Karta