HORMAT KADRLAR AGENTLIGI

Parahat 4/1 Ankara (Ýubileýny) köçesiniň 57-nji jaýy

Hormat Kadrlar Agentligi
Biz barada

Hormat kadrlar agentligi köp kompaniýalara işgärler meselesini çözmäge kömek etdi we dalaşgärler durnukly iş ýerini tapdylar. 
Hilini ýitirmän netijelilik işimiziň esasy ýörelgelerinden biridir!

Önümler we hyzmatlar
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Iş we işgär tapmak hyzmaty
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta